یافتن محصولات و سرویس ها


خرید و فروش دامنه ir
تغییر نامه دامنه به اسم شخص دیگر
همراه با ارائه پنل مدیریت دامنه در اکباتان هاست و سایت nic.ir

عکس از کارت ملی صاحب قبلی دامنه مدارک مورد نیاز


10,000تومان به صورت یک بار

خرید و فروش دامنه بین المللی(com و orgو..)
تغییر نامه دامنه به اسم شخص دیگر
همراه با ارئه پنل مدیریت دامنه در اکباتان هاست و سایت شرکت رسیلو(resello)
3,000تومان به صورت یک بار