یافتن محصولات و سرویس ها


Reseller-E-1
فضا: 10 گیگ
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 30
قابلیت اورسل: بله
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از اکباتان هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی!
IP اختصاصي:در صورت درخواست
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
گارانتی استرداد وجه : 7 روز
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
17,000تومان ماهانه
35,000تومان سه ماهه
130,000تومان سالانه

Reseller-E-2
فضا: 20 گیگ
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 40
قابلیت اورسل: بله
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از اکباتان هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی!
IP اختصاصي:در صورت درخواست
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
گارانتی استرداد وجه : 7 روز
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
22,000تومان ماهانه
42,000تومان سه ماهه
170,000تومان سالانه

Reseller-E-3
فضا: 30 گیگ
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 50
قابلیت اورسل: بله
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از اکباتان هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی!
IP اختصاصي:در صورت درخواست
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
گارانتی استرداد وجه : 7 روز
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
30,000تومان ماهانه
52,000تومان سه ماهه
190,000تومان سالانه

Reseller-E-4
فضا: 40 گیگ
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 70
قابلیت اورسل: بله
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از اکباتان هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی!
IP اختصاصي:در صورت درخواست
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
گارانتی استرداد وجه : 7 روز
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
38,000تومان ماهانه
88,000تومان سه ماهه
290,000تومان سالانه

Reseller-E-5
فضا: 50 گیگ
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 100
قابلیت اورسل: بله
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
بک آپ گیری : هفتگی / ماهیانه
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از اکباتان هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی!
IP اختصاصي:در صورت درخواست
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
گارانتی استرداد وجه : 7 روز
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
48,000تومان ماهانه
110,000تومان سه ماهه
380,000تومان سالانه