یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی دائمی ثبت دامنه بین المللی
شرکت ثبت کننده REALTIME REGISTER است.
ماژول WHMCS برای اتصال به API پنل نمایندگی را از اینجا دانلود کنید
پس خرید این محصول لطفا به ما تیکت بزنید تا ماژول پنل نمایندگی رو به شما بدیم.
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 7000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
ماژول whmcs و api رایگان
20,000تومان به صورت یک بار

نمایندگی دامنه بین المللی
دامنه .com, .net
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 8000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
مبلغی که واریز می نمایید در اکانت نمایندگی شما شارژ می شود.
32,000تومان به صورت یک بار

نمایندگی دامنه بین المللی2
دامنه org, .biz, .name, .info, .us, .in
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 8000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
مبلغی که واریز می نمایید در اکانت نمایندگی شما شارژ می شود.

42,000تومان به صورت یک بار

نمایندگی دامنه بین المللی3
دامنه .eu, .es, .de, .ru, .nl, .uk, .ru
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 8000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
مبلغی که واریز می نمایید در اکانت نمایندگی شما شارژ می شود.
32,000تومان به صورت یک بار

نمایندگی دامنه بین المللی4
دامنه .pro, .asia, .ca, .tel
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 8000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
مبلغی که واریز می نمایید در اکانت نمایندگی شما شارژ می شود.
55,000تومان به صورت یک بار

نمایندگی دامنه بین المللی5
دامنه .com.co, .net.co, .nom.co , .com.au, .net.au
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 8000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
مبلغی که واریز می نمایید در اکانت نمایندگی شما شارژ می شود.
52,000تومان به صورت یک بار

نمایندگی دامنه بین المللی6
دامنه .co, .me, .tv .net
امکان شارژ پنل بصورت کاملاً آنلاین با کارت بانکهای عضو شتاب وجود دارد
تمام شارژ انجام شده به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.
شارژ پنل قابل عودت یا قابل انتقال نیست و باید در پنل دامنه مصرف شود.
به عنوان هدیه 8000 تومان به پنل شما شارژ هدیه اختصاص میگیرد
مبلغی که واریز می نمایید در اکانت نمایندگی شما شارژ می شود.

85,000تومان به صورت یک بار